شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

وزارت آموزش و پرورش (پدافند غیر عامل)

وزارت آموزش و پرورش (پدافند غیر عامل)


پدافند غیرعامل چیست؟ هر اقدام غیر مسلحانه‌ای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان‌ ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان های کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن گردد، پدافند غیرعامل (Passive Defense)خوانده می شود.

padafand_medu@جمعه 30 تیر 1402 - 16:07:17 2M
وزارت آموزش و پرورش (پدافند غیر عامل)

وزارت آموزش و پرورش (پدافند غیر عامل)

@padafand_medu


♨️ ویژه

*🖼 داستان مصور | روز کاشانی*

🎙️ روایت و حکایت آقا از ماجرای ۳۰ تیر ۱۳۳۱

⚠️ حادثه‌ای تاریخی که کمتر از آن شنیده‌اید

✌️وقتی مردم با رهبری یک عالم دینی، دولت دست‌نشانده شاه را کنار زدند و مصدق را به سر کار برگرداندند

https://shad.ir/padafand_medu×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام