شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

وزارت آموزش و پرورش (پدافند غیر عامل )

وزارت آموزش و پرورش (پدافند غیر عامل )


پدافند غیرعامل چیست؟ هر اقدام غیر مسلحانه‌ای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان‌ ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان های کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن گردد، پدافند غیرعامل (Passive Defense)خوانده می شود.

padafand_medu@سه شنبه 11 مهر 1402 - 22:45:38 0
وزارت آموزش و پرورش (پدافند غیر عامل )

وزارت آموزش و پرورش (پدافند غیر عامل )

@padafand_medu


نشست توجیهی پدافند غیرعامل با حضور مربیان و معاونین پرورشی

🔶موضوع: تشریح دستورالعمل پدافند غیرعامل در سال ۱۴۰۳/۱۴۰۲

🔸کمیته پدافند غیرعامل آموزش و پرورش شهرستان پاوه

🔹 کمیته پدافند غیرعامل اداره‌کل آموزش و پرورش استان کرمانشاه×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام