شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

وزارت آموزش و پرورش (پدافند غیر عامل )

وزارت آموزش و پرورش (پدافند غیر عامل )


پدافند غیرعامل چیست؟ هر اقدام غیر مسلحانه‌ای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان‌ ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان های کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن گردد، پدافند غیرعامل (Passive Defense)خوانده می شود.

padafand_medu@چهار شنبه 12 مهر 1402 - 08:30:03 0
وزارت آموزش و پرورش (پدافند غیر عامل )

وزارت آموزش و پرورش (پدافند غیر عامل )

@padafand_medu


جلسه کارگروه پدافند غیر عامل دبیرستان هانیه سماعی
مدیر:زبیده آکو
مربی پرورشی:گراوند
منطقه جوادآباد
دبیرخانه پدافند غیر عامل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام