شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

وزارت آموزش و پرورش (پدافند غیر عامل )

وزارت آموزش و پرورش (پدافند غیر عامل )


پدافند غیرعامل چیست؟ هر اقدام غیر مسلحانه‌ای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان‌ ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان های کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن گردد، پدافند غیرعامل (Passive Defense)خوانده می شود.

padafand_medu@چهار شنبه 12 مهر 1402 - 08:26:37 2M
وزارت آموزش و پرورش (پدافند غیر عامل )

وزارت آموزش و پرورش (پدافند غیر عامل )

@padafand_medu


🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷☫🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷🇮🇷
پدافند غیرعامل وزارت آموزش و پرورش
https://shad.ir/padafand_medu
┄┅┅❅💠❅┅┅┄

🌺بازنشر/ زندگی اینجاست

❤️ببینید و لذت ببرید


# زندگی اینجاست×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام