شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

پژوهش سراهای دانش آموزی

پژوهش سراهای دانش آموزی


وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری گروه امور پژوهش سراهای دانش آموزی 🇮🇷کانال رسمی پژوهش سراهای دانش آموزی کشور @pajouheshsara خبری، اطلاع رسانی، علمی و پژوهشی

pajouheshsara@سه شنبه 18 بهمن 1401 - 19:01:02 121K
پژوهش سراهای دانش آموزی

پژوهش سراهای دانش آموزی

@pajouheshsara


✅تصویرسازی
🔰رتبه اول سومین دوره مسابقات علمی - پژوهشی پژوهش سراهای دانش آموزی
🌀آموزشی
📝ساحل حسینی تودشکی-اصفهان
💢پژوهش سرای دانش آموزی شهید شهریاری

#جشنواره_علمی_پژوهشی
#قطب_کشوری_ادبیات_علوم‌_انسانی

🇮🇷 کانال قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی
@ensani_src
🇮🇷 کانال رسمی پژوهش سراهای دانش آموزی کشور
@pajouheshsara×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام