شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

پژوهش سراهای دانش آموزی

پژوهش سراهای دانش آموزی


وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری گروه امور پژوهش سراهای دانش آموزی 🇮🇷کانال رسمی پژوهش سراهای دانش آموزی کشور @pajouheshsara خبری، اطلاع رسانی، علمی، پژوهشی و فناوری 🇮🇷کانال جشنواره علمی پژوهشی @srcfestival 🇮🇷کانال فیلم پژوهش سراهای دانش آموزی @srcfilm

pajouheshsara@دو شنبه 17 بهمن 1401 - 19:17:25 42K
پژوهش سراهای دانش آموزی

پژوهش سراهای دانش آموزی

@pajouheshsara@


✅نحوه تولید برق با استفاده از بیوگاز

🔰ساخت و ارائه انیمیشن توسط دانش آموز علی قربانی/ برگزیده استانی مسابقات انرژی های نوین - دومین دوره جشنواره علمی پژوهشی (۱۴۰۰-۹۹)

🔰 این انیمیشن درباره پسری است که با کمبود انرژی و دور ریز پسماندهای گیاهی مواجه شده است.

🌀 انیمیشن
⌚️مدت زمان 4:55


💢 پژوهش سرای دانش آموزی ناحیه سه شیراز - قطب کشوری انرژی های نوین

#جشنواره_علمی_پژوهشی
#قطب_کشوری_انرژیهای_نوین

🇮🇷کانال قطب کشوری انرژی های نوین

@EnergyNovin_src

🇮🇷کانال رسمی پژوهش سراهای دانش آموزی کشور
@Pajouheshsara×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام