شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

پژوهش سراهای دانش آموزی

پژوهش سراهای دانش آموزی


وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری گروه امور پژوهش سراهای دانش آموزی 🇮🇷کانال رسمی پژوهش سراهای دانش آموزی کشور @pajouheshsara خبری، اطلاع رسانی، علمی، پژوهشی و فناوری 🇮🇷کانال جشنواره علمی پژوهشی @srcfestival 🇮🇷کانال فیلم پژوهش سراهای دانش آموزی @srcfilm

pajouheshsara@یک شنبه 1 بهمن 1402 - 21:41:06 43K
پژوهش سراهای دانش آموزی

پژوهش سراهای دانش آموزی

@pajouheshsara@


💢 پژوهش سرای دانش آموزی امام خمینی(ره)
🔶 شهرستان خمین
🔷استان مرکزی
🎦 #فیلم_معرفی_پژوهش_سرا

🇮🇷کانال رسمی پژوهش سراهای دانش آموزی کشور
@pajouheshsara

🎦🇮🇷کانال فیلم پژوهش سراهای دانش آموزی
@srcfilm×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام