شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

پژوهش سراهای دانش آموزی

پژوهش سراهای دانش آموزی


وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری گروه امور پژوهش سراهای دانش آموزی 🇮🇷کانال رسمی پژوهش سراهای دانش آموزی کشور @pajouheshsara خبری، اطلاع رسانی، علمی، پژوهشی و فناوری 🇮🇷کانال جشنواره علمی پژوهشی @srcfestival 🇮🇷کانال فیلم پژوهش سراهای دانش آموزی @srcfilm

@pajouheshsara

4M

https://shad.ir/pajouheshsaraشنبه 18 فروردین 1403 74K


قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی پژوهش سرای دکتر حسابی ازادشهر

قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی پژوهش سرای دکتر حسابی ازادشهر

@ensani_src


✅برگزیده چهارمین دوره مسابقات قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی، پژوهش سراهای دانش آموزی ❇️گرایش قصه گویی 🎙نازنین فاطمه غفاری_زنجان ... (ادامه)


سه شنبه 14 فروردین 1403 16K


قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی پژوهش سرای دکتر حسابی ازادشهر

قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی پژوهش سرای دکتر حسابی ازادشهر

@ensani_src


✅پادکست ❇️شهادت امیرالمؤمنین علی علیه‌السلام 🥀 علی و فاطمه یک روح در دو تا جسم اند، نوشته ام صد و ... (ادامه)


دو شنبه 6 فروردین 1403 131K


قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی پژوهش سرای دکتر حسابی ازادشهر

قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی پژوهش سرای دکتر حسابی ازادشهر

@ensani_src


✅برگزیده چهارمین دوره مسابقات قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی، پژوهش سراهای دانش آموزی ❇️گرایش پادکست 🎙ستایش حسام زاده و ... (ادامه)


یک شنبه 5 فروردین 1403 117K


قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی پژوهش سرای دکتر حسابی ازادشهر

قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی پژوهش سرای دکتر حسابی ازادشهر

@ensani_src


✅برگزیده چهارمین دوره مسابقات قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی، پژوهش سراهای دانش آموزی ❇️گرایش پادکست 🎙مریم سید موسوی _ ... (ادامه)


شنبه 4 فروردین 1403 120K


قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی پژوهش سرای دکتر حسابی ازادشهر

قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی پژوهش سرای دکتر حسابی ازادشهر

@ensani_src


✅برگزیده چهارمین دوره مسابقات قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی، پژوهش سراهای دانش آموزی ❇️گرایش پادکست 🎙فاطمه سلیمانی فر_ فارس ... (ادامه)


جمعه 3 فروردین 1403 18K


قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی پژوهش سرای دکتر حسابی ازادشهر

قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی پژوهش سرای دکتر حسابی ازادشهر

@ensani_src


✅برگزیده چهارمین دوره مسابقات قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی، پژوهش سراهای دانش آموزی ❇️گرایش پادکست 🎙فاطمه احمدی_خوزستان 💢پژوهش سرای ... (ادامه)


چهار شنبه 1 فروردین 1403 141K


قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی پژوهش سرای دکتر حسابی ازادشهر

قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی پژوهش سرای دکتر حسابی ازادشهر

@ensani_src


✅ رسانه ی شنیداری (پادکست) ❇️روز های پایانی اسفند ماه ✔️کاپیتان‌پرواز خداوند مهربان 🎙ریحانه براتی_آیدا دهقان_شهرستان های استان تهران ◼️معلم ... (ادامه)


چهار شنبه 1 فروردین 1403 141K


قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی پژوهش سرای دکتر حسابی ازادشهر

قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی پژوهش سرای دکتر حسابی ازادشهر

@ensani_src


✅ رسانه ی شنیداری (پادکست) ❇️روز های پایانی اسفند ماه ✔️کاپیتان‌پرواز خداوند مهربان 🎙ریحانه براتی_آیدا دهقان_شهرستان های استان تهران ◼️معلم ... (ادامه)


سه شنبه 29 اسفند 1402 92K


قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی پژوهش سرای دکتر حسابی ازادشهر

قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی پژوهش سرای دکتر حسابی ازادشهر

@ensani_src


✅برگزیده چهارمین دوره مسابقات قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی، پژوهش سراهای دانش آموزی ❇️گرایش پادکست 🎙زهرا کریم کشته_گلستان 💢پژوهش ... (ادامه)


دو شنبه 28 اسفند 1402 58K


قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی پژوهش سرای دکتر حسابی ازادشهر

قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی پژوهش سرای دکتر حسابی ازادشهر

@ensani_src


✅برگزیده چهارمین دوره مسابقات قطب کشوری ادبیات و علوم انسانی، پژوهش سراهای دانش آموزی ❇️گرایش پادکست 🎙راحیل ابراهیمی معمره_خوزستان 💢پژوهش ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام