شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

قرآن، عترت و نماز

قرآن، عترت و نماز


parvareshi1@شنبه 6 اسفند 1401 - 09:06:12 401K
قرآن، عترت و نماز

قرآن، عترت و نماز

@parvareshi1


🔶🔹 از شبهه نرنجید

💬 از شبهه هم نباید رنجید... این شبهه‌ها مثل این تحریمهاست، این تحریم‌ها اگر نبود مطمئن باشید ما این پیشرفت‌های صنعتی و فنی را نمی‌داشتیم... شبهه‌ هم ما را وادار می‌کند بیشتر فکر کنیم، بیشتر مطالعه کنیم، بیشتر مراجعه کنیم، بیشتر مشورت کنیم، بیشتر از کسی که بیش از ما می‌فهمد سؤال کنیم. ۱۴۰۱/۱۲/۴

#چون_وچرا
🌐 #قرارگاه_مجازی
┏━━━ °•📖•°━━━┓
🕋 @parvareshi1 🕌
┗━━━ °•🌷•°━━━┛×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام