شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

زندگی با آیه ها

زندگی با آیه ها


parvareshi1@دو شنبه 8 اسفند 1401 - 13:29:18 498K
زندگی با آیه ها

زندگی با آیه ها

@parvareshi1


🗓️ روز امور تربیتی

💬 همّت شما عزیزان امور تربیتی در درجه اوّل این باشد که جوان را مؤمن، آگاه، روشن‌بین در مسائل دینی و پایبند به معارف و عمل اسلامی بار بیاورید. آینده کشور این‌گونه تأمین خواهد شد.

🌷 ۸ اسفند روز امور تربیتی و تربیت اسلامی گرامی باد.

🌐 #قرارگاه_مجازی

┏━━━ °•📖•°━━━┓
🕋 @parvareshi1 🕌
┗━━━ °•🌷•°━━━┛×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام