شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

کانال رسمی درس تربیت بدنی

کانال رسمی درس تربیت بدنی


physical_education_teachers@جمعه 22 اردیبهشت 1402 - 16:03:24 0
کانال رسمی درس تربیت بدنی

کانال رسمی درس تربیت بدنی

@physical_education_teachers


#درس_پژوهی
#گام_ششم

1⃣ جمع‌آوری و بازبینی داده ها

2⃣ تحلیل داده ها

3⃣ شناسایی تغییرات مورد نیاز

4⃣ اصلاح طرح درس×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام