شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

کانال رسمی درس تربیت بدنی

کانال رسمی درس تربیت بدنی


physical_education_teachers@جمعه 22 اردیبهشت 1402 - 16:03:25 0
کانال رسمی درس تربیت بدنی

کانال رسمی درس تربیت بدنی

@physical_education_teachers


#درس_پژوهی
#گام‌_ششم

1⃣ استفاده از داده های کلاس واقعی

2⃣ افزایش فرصت برای یادگیری حرفه ای

3⃣ سازگاری با شرایط مختلف یادگیری

4⃣ فرصتی برای آزمودن ایده های مختلف×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام