شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

کانال رسمی درس تربیت بدنی

کانال رسمی درس تربیت بدنی


@physical_education_teachers

13K

https://shad.ir/physical_education_teachersیک شنبه 5 آذر 1402 0

دانلود

با سلام و احترام. فایل ارزشیابی توصیفی درس تربیت بدنی دوره ابتدایی تقدیم حضور می گردد. ... (ادامه)


یک شنبه 9 مهر 1402 25K

دانلود

#دستنامه_درس_تربیت‌بدنی #دوره_اول_ابتدایی #ویژه_آموزگاران_پایه ... (ادامه)


یک شنبه 9 مهر 1402 0

دانلود

#راهنمای_معلم_درس_تربیت‌بدنی #ضمیمه_دوم #دوره_ابتدایی ... (ادامه)


یک شنبه 9 مهر 1402 0

دانلود

#راهنمای_معلم_درس_تربیت‌بدنی #ضمیمه_سوم #دوره_ابتدایی ... (ادامه)


یک شنبه 9 مهر 1402 0

دانلود

#راهنمای_معلم_درس_تربیت‌بدنی #ضمیمه_چهارم #دوره_ابتدایی ... (ادامه)


یک شنبه 9 مهر 1402 0

دانلود

#راهنمای_معلم_درس_تربیت‌بدنی #ضمیمه_پنجم #دوره_ابتدایی ... (ادامه)


یک شنبه 9 مهر 1402 0

دانلود

#راهنمای_معلم_درس_تربیت‌بدنی #پایه_هفتم_تا_نهم #دوره_متوسطه_اول ... (ادامه)


یک شنبه 9 مهر 1402 0

دانلود

#راهنمای_معلم_درس_تربیت‌بدنی #پایه_دهم_تا_دوازدهم #دوره_متوسطه_دوم ... (ادامه)


یک شنبه 9 مهر 1402 0

دانلود

#راهنمای_معلم_درس_تربیت‌بدنی #پایه_ششم #دوره_ابتدایی ... (ادامه)


یک شنبه 9 مهر 1402 0

دانلود

#راهنمای_معلم_درس_تربیت‌بدنی #پایه_اول_تا_پنجم #دوره_ابتدایی ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام