شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

کانال رسمی درس تربیت بدنی

کانال رسمی درس تربیت بدنی


@physical_education_teachers

14K

https://shad.ir/physical_education_teachersشنبه 20 آبان 1402 33K


@


پیشنهادات فعالیت در ساعت تربیت بدنی در هوای سرد و بارانی تهیه کننده: سمانه قائدیان از شیراز لطفا پیشنهادات خود ... (ادامه)


شنبه 22 مهر 1402 12K

https://2ndncpe.cfu.ac.ir/ لینک پیوستن به وب سایت همایش ... (ادامه)


شنبه 8 مهر 1402 13K


یک شنبه 2 مهر 1402 0


جمعه 22 اردیبهشت 1402 0

#درس_پژوهی #گام‌_ششم 1⃣ استفاده از داده های کلاس واقعی 2⃣ افزایش فرصت برای یادگیری حرفه ای 3⃣ سازگاری با شرایط ... (ادامه)


جمعه 22 اردیبهشت 1402 0


جمعه 22 اردیبهشت 1402 0

#درس_پژوهی #گام_ششم 📝 کاربرگ اصلاح درس ... (ادامه)


جمعه 22 اردیبهشت 1402 0

#درس_پژوهی ⏳زمان مورد نیاز گام ششم: یک تا دو جلسه ⬅️ گروه پس از بررسی داده ها نظرات تحلیلی خود ... (ادامه)


جمعه 22 اردیبهشت 1402 0

#درس_پژوهی #گام_ششم 1⃣ جمع‌آوری و بازبینی داده ها 2⃣ تحلیل داده ها 3⃣ شناسایی تغییرات مورد نیاز 4⃣ اصلاح طرح ... (ادامه)


شنبه 16 اردیبهشت 1402 0

#درس_پژوهی #گام_پنجم این فرد معمولا یک فرد مطلع و کارشناسی خبره است. ▪️مسئولیت ها▪️ 1⃣ ارائه هرگونه پرسش یا بینش ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام