شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

پژوهش سرای ناحیه چهار اهواز

پژوهش سرای ناحیه چهار اهواز


پژوهش سرای امام جعفرصادق(ع)

@psajs1402

1K

https://shad.ir/psajs1402سه شنبه 10 مرداد 1402 455

منابع آزمون کتبی نجوم زمان و شیوه برگزاری آزمون متعاقبا اعلام خواهد شد (آزمون نیمه دوم مرداد برگزار خواهد شد) ... (ادامه)


سه شنبه 10 مرداد 1402 0

✳️ منابع آزمون مسابقات نجوم 📚 کتاب " مبانی نجوم " 🌀ویژه مقطع متوسطه دوم ... (ادامه)


سه شنبه 10 مرداد 1402 0

✳️ منابع آزمون مسابقات نجوم 📚 کتاب "شناخت نجوم " 🌀ویژه مقطع متوسطه اول ... (ادامه)


سه شنبه 10 مرداد 1402 0

✳️ منابع آزمون مسابقات نجوم 📚 کتاب " آشنايي با نجوم " 🌀ویژه مقطع ابتدایی ... (ادامه)


شنبه 17 تیر 1402 910

✳️ منابع آزمون مسابقات نجوم 📚 کتاب " مبانی نجوم " 🌀ویژه مقطع متوسطه دوم ... (ادامه)


شنبه 17 تیر 1402 805

دانلود


شنبه 17 تیر 1402 742

✳️ منابع آزمون مسابقات نجوم 📚 کتاب "شناخت نجوم " 🌀ویژه مقطع متوسطه اول ... (ادامه)


شنبه 17 تیر 1402 722

دانلود


شنبه 17 تیر 1402 718

✳️ منابع آزمون مسابقات نجوم 📚 کتاب " آشنايي با نجوم " 🌀ویژه مقطع ابتدایی ... (ادامه)


جمعه 16 تیر 1402 461

*چه کوتاه است فاصله میان* *بالا رفتن دست علی (ع)* *و* *بالا رفتن سر حسین (ع)* *فاصله ای از ظهر ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام