شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

تعاون و رفاه منطقه ۱۹

تعاون و رفاه منطقه ۱۹


refah_19@دو شنبه 24 مهر 1402 - 15:57:23 4K
تعاون و رفاه منطقه ۱۹

تعاون و رفاه منطقه ۱۹

@refah_19


🚨🚨🚨بخشنامه بیمه حوادث دانش آموزی
پیرو بخشنامه 336656/54/1- 1402/07/24 اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران با موضوع ابلاغ حق بیمه حوادث و درمان مازاد دانش آموزان و کارکنان مدارس دولتی و غیر دولتی آموزش و پرورش در سال تحصیلی 1403-1402 اطلاع رسانی ثبت نام بیمه حوادث سال تحصیلی جاری ارسال میگردد. مقتضی است با رعایت دقیق مفاد این بخشنامه و منضمات آن اقدامات لازم جهت ثبت نام تمامی دانش آموزان و کارکنان متقاضی و افراد تحت تكفل ایشان در طرح بیمه حوادث سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ را بعمل آورید و نتایج را تا ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ به این اداره ارسال نمایید.

1- حق بیمه در این قرارداد به ازای هر نفر دانش آموز غیررایگان کارکنان و افراد تحت تکفل ایشان به مبلغ ۳۰۰,۰۰۰ ریال( معادل سی هزار تومان) میباشد.

2- اطلاعات دانش آموزان بنابر گزارش سامانه سیدا بر روی سامانه ثبت نام بیمه حوادث به نشانی اینترنتی https://totalapp2.dana-insurance.ir/OnlineSales1 قرار گرفته است.

تبصره ۱: به غیر از لینک فوق مدیران واحدهای آموزشی میتوانند با مراجعه به صفحه اصلی پورتال بیمه دانا به نشانی اینترنتی

https://www.dana-insurance.com از قسمت سامانه ثبت نام بیمه حوادث دانش آموزی به صفحه ورود هدایت شوند.

تبصره 2:اسامی دانش آموزان به تفکیک کدهای واحدهای آموزشی بارگذاری گردیده است، لذا ضروریست مدیر آموزشگاه با «نام کاربری» و« رمز عبور» مربوط به تمامی کدهای فعال واحد آموزشی متبوع خود جهت ثبت نام ذینفعان اقدام نماید.

تبصره 3: ثبت نام همکاران و افراد تحت تکفل همسر و فرزندان هم در این سامانه انجام خواهد شد. لذا ضروریست مدیران آموزشگاه مطابق با راهنمای سامانه و راهنمای پیوست جهت درخواست ایشان اقدام نمایند.

تبصره 4: «نام کاربری » و «رمزعبور» ورود به سامانه همانی هست که سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ به مدیر آموزشگاه تحویل گردیده است.

3- راهنمای سامانه ثبت نام پس از ورود به سامانه از فهرست سمت راست آن قابل دریافت میباشد. رعایت مفاد آن راهنما و بخشنامه های ارسالی و منضمات آن برای ایفای حقوق ذینفعان الزامیست.

4- در ثبت نام اینترنتی ,فرآیند ثبت نام دانش آموزان و کارکنان در طرح بیمه حوادث با تکمیل نمودن اطلاعات ایشان و به پایان رسانیدن مراحل پرداخت حق بیمه به انجام خواهد رسید.

تبصره 5: به این منظور مطالعه و اجرای راهنمای کاربری (موضوعبند ۳ فوق ) و فایل راهنمای ثبت نام در سامانه بیمه حوادث دانش آموزی سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ پیوست مورد انتظار میباشد.

5- در ثبت نام های سال تحصیلی جاری هیچگونه وجهی از مدارس توسط مناطقه جمع آوری نمیگردد و بنابر امکان فراهم شده , آموزشگاه میتواند به دو طریق به انتخاب خود (۱ دریافت فیش واریزی حاوی مبلغ حق بیمه ذینفعان , شماره حساب و شناسه واریز از سامانه و مراجعه به بانک ملت -۲ پرداخت از طریق درگاه اینترنتی نسبت به تسویه حق بیمه با شرکت بیمه دانا بطور مستقیم اقدام نماید.

6- به پیوست, فرم اعلام خسارت بیمه حوادث دانش آموزی فرم شماره (۵)ارسال می.گردد. ضروریست به منظور ایفای حقوق ذینفعان , خسارت دیده پس از انجام ثبت نامها مدارک هزینه درمان مورد نیاز را براساس مفاد مندرج در ذیل فرم تکمیل و به نمایندگی بیمه دانا مستقر در آن مدیریت و یا شعبه طرف همکاری با اولویت مجتمع فردوسی بیمه دانا تحویل نماید.

7-قرارداد بیمه حوادث و درمان مازاد دانش آموزان و کارکنان شهر تهران در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ به شماره 3201/1/1402/34 مورخ 05/07/1402 و به انضمام دستورالعمل اجرایی مربوطه جهت اطلاع و اقدام مقتضی ذینفعان به پیوست ارسال میگردد.

8-مسئولیت حسن اجرای بخشنامه بعهده مدیر محترم آموزشگاه خواهد بود

یادآوری: توجه نمایید که بنابر مفاد ماده (۸) قراداد پیوست با ارسال اسامی افراد فوق الذکر, پوشش بیمه مسئولیت مدنی برای ایشان در مقابل یکدیگر و یا اشخاص ثالث در محیط آموزشگاه و مراکز مرتبط با آموزش و پرورش با کیفیتی که اشاره گردیده ایجاد میگردد و بنابراین مدیر آموزشگاه نیاز به تهیه بیمه مسئولیت جداگانه ای را نخواهد داشت.

*بنابر مفاد مکاتبات سازمان تعلیم و تربیت کودک مهدهای کودک و پیش دبستانیها , کودکستانها میبایست مطابق اطلاع رسانیهای آن سازمان جهت پوشش بیمه نوآموزان خود اقدام نمایند و بنابراین الزامی به ثبت نام در طرح بیمه موضوع این بخشنامه را نخواهند داشت.

* با توجه به اهمیت موضوع بیمه حوادث دانش آموزان کارکنان و معلمان به ویژه در بخش مسئولیت مدنی. ترتیبی اتخاذ نمایید تا اسامی تمامی دانش آموزان اعم از مدارس دولتی, غیر دولتی , بزرگسالان, شبانه روزی, آموزش از راه دور, سواد آموزان, نهضت سواد آموزی دانش آموزان سال آخر دوره متوسطه دوره دوم که تا پایان سال تحصیلی موفق به کسب نمره قبولی در واحد درسی خود نشده اند و دانش آموزان مدارس استثنائی ثبت شده و همچنین توصیه میگردد تمامی پرسنل اداری×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام