شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

تعاون و رفاه منطقه ۱۹

تعاون و رفاه منطقه ۱۹


@refah_19

2K

https://shad.ir/refah_19



چهار شنبه 12 مهر 1402 0

فرایند ثبت نام متقاضیان جدید پوشش بیمه تکمیلی ... (ادامه)


دو شنبه 10 مهر 1402 3K


شنبه 1 مهر 1402 5K


شنبه 1 مهر 1402 4K


چهار شنبه 29 شهریور 1402 4K

حواله پوشاک فروشگاه عظیمی ... (ادامه)


سه شنبه 28 شهریور 1402 4K

با توجه به آغاز مدارس مدیران و معاونین محترم در صورت رخداد حوادث دانش آموزی جهت پیگیری هزینه بیمه طبق ... (ادامه)


پنج شنبه 5 مرداد 1402 4K


دو شنبه 2 مرداد 1402 4K


دو شنبه 11 اردیبهشت 1402 3K

حضرت محمد (ص): بخشنده ترین شما پس از من کسی است که دانشی بیاموزد؛آنگاه دانش خودرا بپراکند. دوازده اردیبهشت ماه ... (ادامه)


یک شنبه 10 اردیبهشت 1402 2K



×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام