شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

شبکه آموزشی دانش آموز (شاد)

شبکه آموزشی دانش آموز (شاد)


برای ارتباط با پشتیبانی با شماره ۴۳۰۸۱ تماس بگیرید.

shadofficial@شنبه 29 اردیبهشت 1403 - 18:31:45 4M
شبکه آموزشی دانش آموز (شاد)

شبکه آموزشی دانش آموز (شاد)

@shadofficial


آخر سال شده و امتحان نهایی داری؟!
نگران هیچی نباش هرروز ساعت ۱۷ تا ۱۹ توی شاد تمام درساتو با حل نمونه سوال مرور می‌کنیم.

می‌تونی رایگانِ رایگانِ رایگان
آماده بشی برای امتحان
منتظرت هستیم

مدرسه شاد - دوازدهمی‌ها

مدرسه شاد - یازدهمی‌ها

مدرسه شاد - دهمی‌ها

مدرسه شاد - نهمی‌ها

مدرسه شاد - ششمی‌ها

#یه_تیر_دو_نشون×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام