شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

شبکه آموزشی دانش آموز (شاد)

شبکه آموزشی دانش آموز (شاد)


برای ارتباط با پشتیبانی با شماره ۴۳۰۸۱ تماس بگیرید.

shadofficial@سه شنبه 4 مهر 1402 - 12:58:22 9M
شبکه آموزشی دانش آموز (شاد)

شبکه آموزشی دانش آموز (شاد)

@shadofficialمرڪـــز فناوری

مرڪـــز فناوری

@Fanavari_setad


🔔قابل توجه مدیران، معلمان و دانش آموزان🔔


✅ در تله افراد سودجو نیفتیم!


‼️دیدن این کلیپ برای همه کاربران شاد ضروری است.


➡️➡️ @Fanavari_setad ⬅️⬅️×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام