شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

شبکه آموزشی دانش آموز (شاد)

شبکه آموزشی دانش آموز (شاد)


برای ارتباط با پشتیبانی با شماره ۴۳۰۸۱ تماس بگیرید.

shadofficial@دو شنبه 3 مهر 1402 - 20:05:38 8M
شبکه آموزشی دانش آموز (شاد)

شبکه آموزشی دانش آموز (شاد)

@shadofficial


وزیر آموزش و پرورش در گفتگوی اختصاصی با شاد:

🔹️مهمترین تحول در سال تحصیلی جدید اصلاح نگاه به نحوه اجرای سند تحول بنیادین است.
🔹️موضوع توانمندسازی و تربیت معلمان به طور ویژه در دستور کار است.
🔹️بحث کتاب‌های درسی و اصلاح آن‌ها به کمک دانش‌آموزان در جریان است.
🔹️امید، نشاط، خردورزی، هویت و خودباوری در رأس فعالیت‌های پرورشی است.
🔹️شاد محل امنی برای دانش‌آموزان است. حتما از شاد با رویکردی جدید در سال تحصیلی پیش‌رو استفاده خواهد شد.
🔹️شاد با مطالب و فیلم‌های آموزشی متعددی که دارد به دانش‌آموزان کمک می‌کند تا کلاس محل یادگیری باشد نه صرفا آموزش.
🔹️دانش‌آموزان رویدادهایی که در شاد برگزار می‌شود را جدی بگیرند.×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام