شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

شبکه آموزشی دانش آموز (شاد)

شبکه آموزشی دانش آموز (شاد)


برای ارتباط با پشتیبانی با شماره ۴۳۰۸۱ تماس بگیرید.

shadofficial@



جمعه 11 اسفند 1402 - 21:08:11 5M
شبکه آموزشی دانش آموز (شاد)

شبکه آموزشی دانش آموز (شاد)

@shadofficial


بسم الله الرحمن الرحیم

انتخاب می‌کنم، پس هستم...

چند‌ساعت تا پایان زمان رای‌گیری و استفاده از حقمان برای انتخاب کردن و مشارکت در تعیین سرنوشت سیاسی کشور، باقی‌مانده است؛ فرصت را از دست ندهید.
رای اولی های عزیز
با دوستان و خانواده بیایید🌹

کمیته اجرایی و پشتیبانی شاد



×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام