شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود


کارشناسان اداری شهرستان شاهرود مرتبط با مباحث سیدا حامد صفا @HamedSafa علی صادقی @Alisaadeghi وجیهه ابراهیمی @vajiheebrahimi زین‌العابدین عرب زینلی @Zeynali_Sanjesh مهدی رجبی @rajabi_sanjesh حسین رجبی @hosein641 مجتبی عزیزی @AziziMojtaba معصومه بابایی @M171733

@sida6009

3K

https://shad.ir/sida6009سه شنبه 21 شهریور 1402 1K

✅قابل توجه مدیران محترم مدارس متوسطه دوم فعال شدن گزینه ویرایش رشته دانش آموزان تغییر رشته 👈جهت مشاهده و اقدام ... (ادامه)


دو شنبه 20 شهریور 1402 3K

✅قابل توجه مدیران محترم مدارس متوسطه اول 📌 فعال شدن گزینه ثبت نمرات تعیین رشته در پایه نهم 👈🏻جهت مشاهده ... (ادامه)


یک شنبه 19 شهریور 1402 2K

💢قابل توجه مدیران محترم هنرستان ها ✅ رفع خطا در پیش ثبت نام پایه دهم هنرستان ها 👈🏻 جهت اقدام ... (ادامه)


چهار شنبه 15 شهریور 1402 5K

💢 قابل توجه مدیران محترم تمامی مقاطع ✅ ثبت نمرات و انتخاب واحد در سال و دوره های 99و400و401 و ... (ادامه)


چهار شنبه 15 شهریور 1402 2K

💢قابل توجه مدیران محترم مدارس متوسطه دوم ✅ رفع خطای ثبت نام دانش آموزان دهم تکرار پایه و تغییر رشته ... (ادامه)


دو شنبه 13 شهریور 1402 3K

قابل توجه مدیران محترم مقطع ابتدایی 📣خطای مقطع تحصیلی یافت نشد هنگام تایید پیش ثبت‌نام پایه اول رفع شد @soida6009 ... (ادامه)


دو شنبه 13 شهریور 1402 6K

مراحل بعد از قبولی در سنجش و آزمون جهش 👇👇👇 🔸عملیات ضمن سال 🔸 فرآیند جهش دانش آموزان 🔸 ثبت ... (ادامه)


یک شنبه 12 شهریور 1402 4K

قابل توجه مدیران محترم مدارس فنی و کاردانش در حال حاضر گزینه پیش ثبت نام سیدا با خطای رشته مواجه ... (ادامه)


شنبه 11 شهریور 1402 5K

قابل توجه مدیران محترم ابتدایی و متوسطه اول جهت ارتقا پایه دانش آموزان تجدیدی که نتیجه ی شهریور مشخص شده ... (ادامه)


جمعه 10 شهریور 1402 4K

📌قابل توجه مدیران محترم مقطع متوسطه دوم نظری، فنی ، کاردانش 💠کلاسبندی متوسطه دوم در ضمن سال 403-402 فعال شد. ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام