شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود


کارشناسان اداری شهرستان شاهرود مرتبط با مباحث سیدا حامد صفا @HamedSafa علی صادقی @Alisaadeghi وجیهه ابراهیمی @vajiheebrahimi زین‌العابدین عرب زینلی @Zeynali_Sanjesh مهدی رجبی @rajabi_sanjesh معصومه بابایی @M171733

sida6009@سه شنبه 2 آبان 1402 - 12:09:47 442
راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

@sida6009


قابل توجه همکاران محترم
با توجه به فعال شدن گزینه ایجاد درس گروه به صورت اتوماتیک و انتخاب واحد اتوماتیک
پس از اطمینان از تایید نهایی کلاسبندی نسبت به

💠ایجاد درس گروه به صورت اتوماتیک ( عملیات ضمن سال ، انتخاب واحد، تخصیص معلم به درس گروه ) 
💠تخصیص درس به دبیر و در نهایت :
💠انتخاب واحد اتوماتیک کلیه ی دانش آموزان اقدام نمایید .


💠 کانال راهنمای سیدای شهرستان شاهرود
🆔 @Sida6009×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام