شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود


کارشناسان اداری شهرستان شاهرود مرتبط با مباحث سیدا حامد صفا @HamedSafa علی صادقی @Alisaadeghi وجیهه ابراهیمی @vajiheebrahimi زین‌العابدین عرب زینلی @Zeynali_Sanjesh مهدی رجبی @rajabi_sanjesh معصومه بابایی @M171733

sida6009@پنج شنبه 20 مهر 1402 - 22:14:22 2K
راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

@sida6009


✅ فعال شدن گزینه تایید نهایی کلاسبندی در سال 403 - 1402

👈🏻 جهت اقدام:
⬅ ورود به سیدا با کاربری مدیر مدرسه
⬅ سال تحصیلی402-403
⬅عملیات اولیه
⬅ مدیریت کلاسبندی
⬅ کلاسهای مدرسه

سپس اقدام به تخصیص معلم به درس و گروه نمایید
از قسمت :
⬅عملیات ضمن سال
⬅انتخاب واحد
⬅تخصیص معلم به درس گروه

در نهایت از قسمت
⬅ عملیات ضمن سال
✅✅ انتخاب واحد (درس اتوماتیک ) انجام شود .

‼با محدودیت هر یک ساعت یک بار، امکان استفاده از این گزینه جهت بروز شدن آخرین تغییرات کلاس بندی وجود دارد.

📌لازم به ذکر است در صورت تغییر کلاس دانش‌آموز، انتخاب واحد دانش آموز می‌بایست تغییر کند .

💠کانال راهنمای سیدا شهرستان شاهرود
@sida6009×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام