شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود


کارشناسان اداری شهرستان شاهرود مرتبط با مباحث سیدا حامد صفا @HamedSafa علی صادقی @Alisaadeghi وجیهه ابراهیمی @vajiheebrahimi زین‌العابدین عرب زینلی @Zeynali_Sanjesh مهدی رجبی @rajabi_sanjesh حسین رجبی @hosein641 مجتبی عزیزی @AziziMojtaba معصومه بابایی @M171733

sida6009@چهار شنبه 15 شهریور 1402 - 00:40:08 2K
راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

@sida6009


💢قابل توجه مدیران محترم مدارس متوسطه دوم

✅ رفع خطای ثبت نام دانش آموزان دهم تکرار پایه و تغییر رشته

👈🏻جهت انجام کار:

⬅️ ورود به کاربری سیدا مدیر مدرسه
⬅️ سال تحصیلی402-403
⬅️ عملیات اولیه
⬅️ عملیات پیش ثبت نام
⬅️ثبت نام میان پایه
⬅️ اضافه کردن دانش آموز خارج از مدرسه
@sida6009×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام