شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود


کارشناسان اداری شهرستان شاهرود مرتبط با مباحث سیدا حامد صفا @HamedSafa علی صادقی @Alisaadeghi وجیهه ابراهیمی @vajiheebrahimi زین‌العابدین عرب زینلی @Zeynali_Sanjesh مهدی رجبی @rajabi_sanjesh حسین رجبی @hosein641 مجتبی عزیزی @AziziMojtaba معصومه بابایی @M171733

sida6009@دو شنبه 20 شهریور 1402 - 22:36:08 3K
راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

@sida6009


✅قابل توجه مدیران محترم مدارس متوسطه اول
📌 فعال شدن گزینه ثبت نمرات تعیین رشته در پایه نهم
👈🏻جهت مشاهده و اقدام در پنل مدیر:
⬅️عملیات ضمن سال
⬅️لیست کلاس و ورود نتایج
⬅ورود نتایج انفرادی
⬅️انتخاب دانش آموز
⬅️گزینه مشاهده و اصلاح
⬅️ستون تعیین رشته
@sida6009×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام