شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود


کارشناسان اداری شهرستان شاهرود مرتبط با مباحث سیدا حامد صفا @HamedSafa علی صادقی @Alisaadeghi وجیهه ابراهیمی @vajiheebrahimi زین‌العابدین عرب زینلی @Zeynali_Sanjesh مهدی رجبی @rajabi_sanjesh حسین رجبی @hosein641 مجتبی عزیزی @AziziMojtaba معصومه بابایی @M171733

sida6009@جمعه 10 شهریور 1402 - 05:18:11 4K
راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

@sida6009


📌قابل توجه مدیران محترم مقطع متوسطه دوم نظری، فنی ، کاردانش

💠کلاسبندی متوسطه دوم در ضمن سال 403-402 فعال شد.


مدیران محترم شایسته است به قید فوریت نسبت به کلاسبندی دانش آموزان میان پایه اقدام نمایید.

🔴شایان ذکر است از آنجایی که فرایند تخصیص کارکنان تخصصی مدارس (مدیر ، معاون ، مشاور ، مراقب سلامت ، سرپرست بخش و ...) بر اساس دانش آموزان کلاسبندی شده در سامانه سیدا است . مدیران محترم مراقبت فرمایند تا روزانه برای کلیه دانش آموزان ثبت نام شده عملیات کلاسبندی انجام پذیرد.

🔰مراحل انجام کلاسبندی دانش آموزان در سیدا:
1⃣انتخاب سال تحصیلی ۴۰۳_۴۰۲ از بخش سمت‌ها
2⃣عملیات اولیه
3⃣مدیریت کلاسبندی
4⃣کلاسهای مدرسه
5⃣برای هر پایه ، ایجاد کلاس
6⃣تخصیص دانش آموز به کلاس ایجاد شده
@sida6009×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام