شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود


کارشناسان اداری شهرستان شاهرود مرتبط با مباحث سیدا حامد صفا @HamedSafa علی صادقی @Alisaadeghi وجیهه ابراهیمی @vajiheebrahimi زین‌العابدین عرب زینلی @Zeynali_Sanjesh مهدی رجبی @rajabi_sanjesh حسین رجبی @hosein641 مجتبی عزیزی @AziziMojtaba معصومه بابایی @M171733

@sida6009

3K

https://shad.ir/sida6009سه شنبه 27 تیر 1402 2M


@


دانلود

📌راهنمای پیش‌ثبت‌نام پایه اول و هفتم مدارس عادی و شاهد 📝 پیش ثبت نام از طریق سامانه my.medu.ir 📎 فایل ... (ادامه)


چهار شنبه 26 بهمن 1401 10K

دانلود

راهنمای اصلاح مشخصات شناسنامه ای(نام، نام خانوادگی و نام پدر) دانش آموز در سامانه سیدا نکته : جهت تایید با ... (ادامه)


چهار شنبه 28 دی 1401 5K

دانلود


چهار شنبه 9 شهریور 1401 10K


@


دانلود

✅ گواهی شرکت در کارگاه آموزشی سامانه سیدا همکاران منطقه شاهرود مورخ 06 / 06 / 1401 ... (ادامه)


چهار شنبه 9 شهریور 1401 10K


@


دانلود

✅ گواهی شرکت در کارگاه آموزشی سامانه سیدا همکاران سایر مناطق (غیرشاهرودی‌ها) مورخ 06 / 06 / 1401 ... (ادامه)


پنج شنبه 30 تیر 1401 0

دانلود

قابل توجه همکاران محترم متوسطه اول راهنمای ثبت نام دانش آموزان پایه هفتم و میان پایه ☑️نکته : پس از ... (ادامه)


سه شنبه 28 تیر 1401 10K

دانلود

‼قابل توجه تمامی همکاران محترم که با سامانه سیدا کار میکنند؛ ✅ راهنمای کامل و کلی سامانه جامع دانش‌ آموزی ... (ادامه)


شنبه 18 تیر 1401 4K

دانلود

راهنمای جامع ثبت نام میان پایه ابتدایی ... (ادامه)


پنج شنبه 26 خرداد 1401 4K

دانلود

👆راهنمای جامع پیش ثبت نام پایه اول ابتدایی در سامانه سیدا مختص مدارس ابتدایی شهرستان شاهرود 🆔 @sida6009 ... (ادامه)


پنج شنبه 12 خرداد 1401 10K

دانلود

فایل راهنمای ثبت نام مدارس شاهد در سامانه پادا به صورت مصور و مرحله به مرحله جهت راهنمایی متقاضیان ثبت ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام