شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

راهنمای سامانه سیدا شاهرود

راهنمای سامانه سیدا شاهرود


کارشناسان اداری شهرستان شاهرود مرتبط با مباحث سیدا حامد صفا @HamedSafa علی صادقی @Alisaadeghi وجیهه ابراهیمی @vajiheebrahimi زین‌العابدین عرب زینلی @Zeynali_Sanjesh مهدی رجبی @rajabi_sanjesh حسین رجبی @hosein641 مجتبی عزیزی @AziziMojtaba معصومه بابایی @M171733

@sida6009

3K

https://shad.ir/sida6009پنج شنبه 27 مرداد 1401 7K

نحوه کلاس بندی دانش آموزان در سامانه سیدا در سال تحصیلی ۱۴۰۲ - ۱۴۰۱ مخاطب : مدارس هر سه دوره ... (ادامه)


دو شنبه 24 مرداد 1401 5K

✅ راهنمای ویدیویی ثبت مجوز جهت ایجاد کلاس‌های مجوز دار در بخش کلاسبندی مدارس دولتی در سامانه سیدا ... (ادامه)


دو شنبه 20 تیر 1401 4K

🎥 فیلم آموزشی ثبت نام دانش آموزان میان پایه دوره ابتدایی در سامانه سیدا در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۱ ❇️مخاطب ... (ادامه)


دو شنبه 19 اردیبهشت 1401 13K


@


✅ پشت صحنه ستاد بزرگداشت مقام معلم گوشه‌ای از تلاش‌های ۷ ماهه ستاد بزرگداشت مقام معلم شهرستان شاهرود (از آذرماه۱۴۰۰ ... (ادامه)


دو شنبه 19 اردیبهشت 1401 23K


@


•┈┈••✾•🍃🌸🍃•✾••┈┈۰ #هفته_بزرگداشت_مقام_معلم 🎥 فیلم کوتاه: «سال معلم مبارک» 👌به مناسبت هفته معلم و حضور مجدد دانش‌آموزان در کلاسهای مدارس 🙎‍♂ ... (ادامه)


دو شنبه 19 اردیبهشت 1401 14K


@


📻 برنامه طنز رادیو وروجک 🧕 کاری از دانش‌آموز ترنم غوغایی دانش آموز پایه سوم دبستان پروین اعتصامی با تشکر ... (ادامه)


دو شنبه 19 اردیبهشت 1401 9K


@


🏢 دستاوردهای آموزش و پرورش شهرستان شاهرود در سالی که گذشت 2⃣ بخش دوم •┈┈••✾•🍃🌸🍃•✾••┈┈۰ #هفته_بزرگداشت_مقام_معلم خبرنامه فرهنگیان شهرستان شاهرود ... (ادامه)


دو شنبه 19 اردیبهشت 1401 9K


@


🏢 دستاوردهای آموزش و پرورش شهرستان شاهرود در سالی که گذشت 1⃣ بخش اول •┈┈••✾•🍃🌸🍃•✾••┈┈۰ #هفته_بزرگداشت_مقام_معلم خبرنامه فرهنگیان شهرستان شاهرود ... (ادامه)


دو شنبه 19 اردیبهشت 1401 11K


@


📣 سرود دانش آموزی به مناسبت هفته معلم و پاسداشت زحمات معلمان در ایام کرونا 🌀 کاری از دانش‌آموزان دبیرستان ... (ادامه)


دو شنبه 19 اردیبهشت 1401 10K


@


🇮🇷 سرود ملی ایران ، بر فراز شهر شاهرود •┈┈••✾•🍃🌸🍃•✾••┈┈۰ #هفته_بزرگداشت_مقام_معلم خبرنامه فرهنگیان شهرستان شاهرود @Medu6009 ستاد بزرگداشت مقام معلم ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام