شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

خلاقیت و نقاشی

خلاقیت و نقاشی


✋آموزش نقاشی ✋آموزش کاردستی 📔قصه⛄

@ta_naghashi_khalaghiat

114K

https://shad.ir/ta_naghashi_khalaghiatشنبه 27 آبان 1402 66K

آموزش حرف د @ta_naghashi_khalaghiat ... (ادامه)


شنبه 27 آبان 1402 72K

می‌تونید از اینترنت شعرهای آقای فرخی را دانلود کنید لطفاً در پیوی پیام ارسال نکنید ... (ادامه)


شنبه 27 آبان 1402 79K

#نقاشی @ta_naghashi_khalaghiat ... (ادامه)


شنبه 27 آبان 1402 75K

#نقاشی با دایره @ta_naghashi_khalaghiat ... (ادامه)


شنبه 27 آبان 1402 74K

#جعبه کادو خوشگل @ta_naghashi_khalaghiat ... (ادامه)


شنبه 27 آبان 1402 73K

خانه با برگ #نقاشی @ta_naghashi_khalaghiat ... (ادامه)


شنبه 20 آبان 1402 166K

#نقاشی بادست @ta_naghashi_khalaghiat ... (ادامه)


شنبه 20 آبان 1402 463K


@


یخ زدن حباب @ta_nojom ... (ادامه)


چهار شنبه 17 آبان 1402 171K


@


دانلود

کتاب خانواده خوشحال ... (ادامه)


چهار شنبه 17 آبان 1402 174K


@


دانلود

کتاب جک ولوبیای سحرآمیز ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام