شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

تهران – مدرسه تابستانه

تهران – مدرسه تابستانه


@tabestane_tehrann

48K

https://shad.ir/tabestane_tehrannچهار شنبه 16 شهریور 1401 34K

طرح مطالعه دقیق-یادگیری عمیق - تهران سوالات 3️⃣ پایه تحصیلی: ششم ابتدایی 📖 عنوان داستان: غول قالی 📚نوسینده:جعفر توزنده جانی ... (ادامه)


چهار شنبه 16 شهریور 1401 39K

طرح مطالعه دقیق-یادگیری عمیق - تهران سوالات 3️⃣ پایه تحصیلی: پنجم ابتدایی 📖 عنوان داستان:اسم شما آدم را شجاع می ... (ادامه)


چهار شنبه 16 شهریور 1401 36K


چهار شنبه 16 شهریور 1401 37K


چهار شنبه 16 شهریور 1401 36K

طرح مطالعه دقیق-یادگیری عمیق - تهران سوالات 3️⃣ پایه تحصیلی: سوم ابتدایی 📖 عنوان داستان:دم خاکستری 📚 نویسنده:مینا مهدی زاده ... (ادامه)


چهار شنبه 16 شهریور 1401 35K

طرح مطالعه دقیق-یادگیری عمیق - تهران سوالات 3️⃣ پایه تحصیلی: دوم ابتدایی 📖 عنوان داستان: بهترین دوست 🎇 نویسنده: کلر ... (ادامه)


چهار شنبه 16 شهریور 1401 38K

طرح مطالعه دقیق-یادگیری عمیق - تهران سوالات 3️⃣ پایه تحصیلی: اول ابتدایی 📖 عنوان داستان: میشی و ماشی 📚نویسنده :مریم ... (ادامه)


شنبه 12 شهریور 1401 73K

دانلود

طرح مطالعه دقیق-یادگیری عمیق - تهران 3️⃣ پایه تحصیلی: ششم ابتدایی 📖 عنوان داستان: غول قالی 📚نوسینده:جعفر توزنده جانی 🎇تصویر ... (ادامه)


شنبه 12 شهریور 1401 71K


شنبه 12 شهریور 1401 84K

دانلود

طرح مطالعه دقیق-یادگیری عمیق - تهران 3️⃣ پایه تحصیلی: پنجم ابتدایی 📖 عنوان داستان:اسم شما آدم را شجاع می کند. ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام