شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

آموزش بهداشت ، تغذیه ، سبک زندگی سالم ویژه سفیران سلامت

آموزش بهداشت ، تغذیه ، سبک زندگی سالم ویژه سفیران سلامت


در دنیای امروزی که بیماریهای نوپدید شکل جهش یافته به خود گرفته اند که با درمانهای معمول قابل علاج نیستند نگاهی دوباره به موضوع پیشگیری از پنجره آموزش بهداشت بعنوان رویکردی اثربخش امتحان خود را پس داده است. این کانال با هدف ارتقای سواد سلامت از تاریخ ۱۳۹۹.۲.۱۵ با مدیریت دفتر سلامت ایجاد شده است .

@tarbiyatbadani1

1M

https://shad.ir/tarbiyatbadani1جمعه 11 آذر 1401 499K

صدای سفیران سلامت برگزیده پویش آبان ماه برگزیده کشوری دلسا رضایی زاده استان فارس (فسا) #دفتر_سلامت_و_تندرستی #معاونت_تربیت_بدنی_و_سلامت #وزارت_آموزش_و_پرورش 🆔 @Radio_salamat ... (ادامه)


جمعه 11 آذر 1401 378K

صدای سفیران سلامت برگزیده پویش آبان ماه برگزیده کشوری ریحانه زندیان استان چهار محال و بختیاری (فرخ شهر ) #دفتر_سلامت_و_تندرستی ... (ادامه)


جمعه 11 آذر 1401 371K

صدای سفیران سلامت برگزیده پویش آبان ماه برگزیده کشوری علی قوجوق استان گلستان (گنبد کاووس ) #دفتر_سلامت_و_تندرستی #معاونت_تربیت_بدنی_و_سلامت #وزارت_آموزش_و_پرورش 🆔 ... (ادامه)


جمعه 11 آذر 1401 369K

صدای سفیران سلامت برگزیده پویش آبان ماه برگزیده کشوری امیر علی کامران استان اردبیل (اردبیل ) #دفتر_سلامت_و_تندرستی #معاونت_تربیت_بدنی_و_سلامت #وزارت_آموزش_و_پرورش 🆔 ... (ادامه)


جمعه 11 آذر 1401 382K

صدای سفیران سلامت برگزیده پویش آبان ماه برگزیده کشوری بیتا قلی پور استان بوشهر (شبانکاره) #دفتر_سلامت_و_تندرستی #معاونت_تربیت_بدنی_و_سلامت #وزارت_آموزش_و_پرورش 🆔 @Radio_salamat ... (ادامه)


شنبه 21 آبان 1401 746K


مراقبین سلامت مدارس

مراقبین سلامت مدارس

@healtheducation


#رادیو_سلامت #صدای_سفیر_سلامت_دانش_آموزی #برنامه_دهم_یکشنبه_۱۴۰۱.۰۸.۲۲ #موضوع_ماسک_بزنیم #برای_شرکت_در_پویش_پاسخ_های_خود_را_به_آیدی_ذیل_ارسال_کنید 🆔 @safiransalamat_student #دفتر_سلامت_و_تندرستی #معاونت_تربیت_بدنی_و_سلامت #وزارت_آموزش_و_پرورش ... (ادامه)


جمعه 20 آبان 1401 0

#رادیو_سلامت #صدای_سفیر_سلامت_دانش_آموزی #برنامه_نهم_شنبه_۱۴۰۱.۰۸.۲۱ #موضوع_بهداشت_فردی_را_رعایت_کنیم #برای_شرکت_در_پویش_پاسخ_های_خود_را_به_آیدی_ذیل_ارسال_کنید 🆔 @safiransalamat_student #دفتر_سلامت_و_تندرستی #معاونت_تربیت_بدنی_و_سلامت #وزارت_آموزش_و_پرورش ... (ادامه)


سه شنبه 17 آبان 1401 839K


مراقبین سلامت مدارس

مراقبین سلامت مدارس

@healtheducation


#رادیو_سلامت #صدای_سفیر_سلامت_دانش_آموزی #برنامه_هشتم_چهار_شنبه_۱۴۰۱.۰۸.۱۸ #موضوع_بهداشت _فردی_را_رعایت_کنیم #برای_شرکت_در_پویش_پاسخ_های_خود_را_به_آیدی_ذیل_ارسال_کنید 🆔 @safiransalamat_student #دفتر_سلامت_و_تندرستی #معاونت_تربیت_بدنی_و_سلامت #وزارت_آموزش_و_پرورش ... (ادامه)


دو شنبه 16 آبان 1401 890K


مراقبین سلامت مدارس

مراقبین سلامت مدارس

@healtheducation


#رادیو_سلامت #صدای_سفیر_سلامت_دانش_آموزی #برنامه_هفتم_سه_شنبه_۱۴۰۱.۰۸.۱۷ #موضوع_همدیگه_رو_هل_ندهیم_ماسک_بزنیم #برای_شرکت_در_پویش_پاسخ_های_خود_را_به_آیدی_ذیل_ارسال_کنید 🆔 @safiransalamat_student #دفتر_سلامت_و_تندرستی #معاونت_تربیت_بدنی_و_سلامت #وزارت_آموزش_و_پرورش ... (ادامه)


یک شنبه 15 آبان 1401 911K


مراقبین سلامت مدارس

مراقبین سلامت مدارس

@healtheducation


#رادیو_سلامت #صدای_سفیر_سلامت_دانش_آموزی #برنامه_ششم_دوشنبه_۱۴۰۱.۰۸.۱۶ #موضوع_بهداشت_فردی #برای_شرکت_در_پویش_پاسخ_های_خود_را_به_آیدی_ذیل_ارسال_کنید 🆔 @safiransalamat_student #دفتر_سلامت_و_تندرستی #معاونت_تربیت_بدنی_و_سلامت #وزارت_آموزش_و_پرورش ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام