شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

آموزش بهداشت ، تغذیه ، سبک زندگی سالم ویژه سفیران سلامت

آموزش بهداشت ، تغذیه ، سبک زندگی سالم ویژه سفیران سلامت


در دنیای امروزی که بیماریهای نوپدید شکل جهش یافته به خود گرفته اند که با درمانهای معمول قابل علاج نیستند نگاهی دوباره به موضوع پیشگیری از پنجره آموزش بهداشت بعنوان رویکردی اثربخش امتحان خود را پس داده است. این کانال با هدف ارتقای سواد سلامت از تاریخ ۱۳۹۹.۲.۱۵ با مدیریت دفتر سلامت ایجاد شده است .

@tarbiyatbadani1

1M

https://shad.ir/tarbiyatbadani1دو شنبه 13 فروردین 1403 109K

1️⃣2️⃣ #تندخوانی(تحدیر) جزء بیست و یکم قرآن کریم ✨حجم 8.2 مگ 🕕زمان: 36 دقیقه 🎙قاری: احمد دباغ # سالم بمانیم. ... (ادامه)


شنبه 11 فروردین 1403 146K

9️⃣1️⃣ #تندخوانی (تحدیر) جزء نوزدهم قرآن کریم ✨حجم 8.2 مگ 🕕زمان: 35 دقیقه 🎙قاری: احمد دباغ # سالم بمانیم. ... (ادامه)


جمعه 10 فروردین 1403 124K

# جزء هجدهم قرآن مجید 💢سالم بمانیم. ... (ادامه)


پنج شنبه 9 فروردین 1403 128K

7️⃣1️⃣ #تندخوانی (تحدیر) جزء هفدهم قرآن کریم ✨حجم 7.6 مگ 🕕زمان: 33 دقیقه 🎙قاری: احمد دباغ # سالم بمانیم. ... (ادامه)


چهار شنبه 8 فروردین 1403 138K

6️⃣1️⃣ #تندخوانی(تحدیر) جزء شانزدهم قرآن کریم ✨حجم 8.1 مگ 🕕زمان: 35 دقیقه |🎙قاری: احمد دباغ # سالم بمانیم . ... (ادامه)


سه شنبه 7 فروردین 1403 138K

5️⃣1️⃣ #تندخوانی (تحدیر) جزء پانزدهم قرآن کریم ✨حجم 8.1 مگ 🕕زمان: 35 دقیقه 🎙قاری: احمد دباغ # سالم بمانیم. ... (ادامه)


دو شنبه 6 فروردین 1403 145K

4️⃣1️⃣ #تندخوانی (تحدیر) جزء چهاردهم قرآن کریم ✨حجم 8.6 مگ 🕕زمان: 37 دقیقه 🎙قاری: احمد دباغ #سالم بمانیم. ... (ادامه)


شنبه 4 فروردین 1403 169K

2️⃣1️⃣ #تندخوانی (تحدیر) جزء دوازدهم قرآن کریم ✨حجم 7.8 مگ 🎙قاری: احمد دباغ 🕕زمان: 34 دقیقه #سالم بمانیم . ... (ادامه)


پنج شنبه 2 فروردین 1403 155K

🔟 #تندخوانی (تحدیر) جزء دهم قرآن کریم ✨حجم 8.6 مگ 🎙قاری: احمد دباغ 🕕زمان: 37 دقیقه 💢سالم بمانیم. ... (ادامه)


چهار شنبه 1 فروردین 1403 167K

💌 #تندخوانی (تحدیر) جزء نهم قرآن کریم ✨ زمان: ۳۶ دقیقه 🎧 صدا: احمد دباغ 💢سالم بمانیم . ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام