شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

آموزش بهداشت ، تغذیه ، سبک زندگی سالم ویژه سفیران سلامت

آموزش بهداشت ، تغذیه ، سبک زندگی سالم ویژه سفیران سلامت


در دنیای امروزی که بیماریهای نوپدید شکل جهش یافته به خود گرفته اند که با درمانهای معمول قابل علاج نیستند نگاهی دوباره به موضوع پیشگیری از پنجره آموزش بهداشت بعنوان رویکردی اثربخش امتحان خود را پس داده است. این کانال با هدف ارتقای سواد سلامت از تاریخ ۱۳۹۹.۲.۱۵ با مدیریت دفتر سلامت ایجاد شده است .

@tarbiyatbadani1

1M

https://shad.ir/tarbiyatbadani1شنبه 18 شهریور 1402 78K

#یک_تابستان_دانایی_یک_تابستان_سلامتی #ویژه_متوسطه #برنامه_سی_و_نهم_هجدهم_شهریور_ماه #وزارت_آموزش_و_پرورش🇮🇷 #معاونت_تربیت_بدنی_و_سلامت🇮🇷 #دفتر_سلامت_و_تندرستی🇮🇷 🆔 @tarbiyatbadani1 ... (ادامه)


سه شنبه 31 مرداد 1402 210K

#یک_تابستان_دانایی_یک_تابستان_سلامتی #ویژه_متوسطه #برنامه_بیست_و_هفتم_سی_و_یکم_مرداد_ماه #وزارت_آموزش_و_پرورش🇮🇷 #معاونت_تربیت_بدنی_و_سلامت🇮🇷 #دفتر_سلامت_و_تندرستی🇮🇷 🆔 @tarbiyatbadani1 🌹🖤🌹السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)🌹🖤🌹 ... (ادامه)


سه شنبه 17 مرداد 1402 259K

#یک_تابستان_دانایی_یک_تابستان_سلامتی #ویژه_متوسطه #برنامه_پانزدهم_هفدهم_مرداد_ماه #وزارت_آموزش_و_پرورش🇮🇷 #معاونت_تربیت_بدنی_و_سلامت🇮🇷 #دفتر_سلامت_و_تندرستی🇮🇷 🆔 @tarbiyatbadani1 🌹🖤🌹السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)🌹🖤🌹 ... (ادامه)


دو شنبه 16 مرداد 1402 274K

#یک_تابستان_دانایی_یک_تابستان_سلامتی #ویژه_متوسطه #برنامه_چهاردهم_شانزدهم_مرداد_ماه #وزارت_آموزش_و_پرورش🇮🇷 #معاونت_تربیت_بدنی_و_سلامت🇮🇷 #دفتر_سلامت_و_تندرستی🇮🇷 🆔 @tarbiyatbadani1 🌹🖤🌹السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)🌹🖤🌹 ... (ادامه)


یک شنبه 15 مرداد 1402 249K

#یک_تابستان_دانایی_یک_تابستان_سلامتی #ویژه_متوسطه #برنامه_سیزدهم_پانزدهم_مرداد_ماه #وزارت_آموزش_و_پرورش🇮🇷 #معاونت_تربیت_بدنی_و_سلامت🇮🇷 #دفتر_سلامت_و_تندرستی🇮🇷 🆔 @tarbiyatbadani1 🌹🖤🌹السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)🌹🖤🌹 ... (ادامه)


شنبه 14 مرداد 1402 262K

#یک_تابستان_دانایی_یک_تابستان_سلامتی #ویژه_متوسطه #برنامه_دوازدهم_چهاردهم_مرداد_ماه #وزارت_آموزش_و_پرورش🇮🇷 #معاونت_تربیت_بدنی_و_سلامت🇮🇷 #دفتر_سلامت_و_تندرستی🇮🇷 🆔 @tarbiyatbadani1 🌹🖤🌹السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)🌹🖤🌹 ... (ادامه)


جمعه 13 مرداد 1402 253K

#یک_تابستان_دانایی_یک_تابستان_سلامتی #ویژه_متوسطه #برنامه_یازدهم_سیزدهم_مرداد_ماه #وزارت_آموزش_و_پرورش🇮🇷 #معاونت_تربیت_بدنی_و_سلامت🇮🇷 #دفتر_سلامت_و_تندرستی🇮🇷 🆔 @tarbiyatbadani1 🌹🖤🌹السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)🌹🖤🌹 ... (ادامه)


سه شنبه 3 مرداد 1402 0

#یک_تابستان_دانایی_یک_تابستان_سلامتی #ویژه_متوسطه #برنامه_چهارم_سوم_مرداد_ماه #وزارت_آموزش_و_پرورش🇮🇷 #معاونت_تربیت_بدنی_و_سلامت🇮🇷 #دفتر_سلامت_و_تندرستی🇮🇷 🌹🖤🌹السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)🌹🖤🌹 ... (ادامه)


سه شنبه 3 مرداد 1402 0

#یک_تابستان_دانایی_یک_تابستان_سلامتی #ویژه_متوسطه #برنامه_چهارم_سوم_مرداد_ماه #وزارت_آموزش_و_پرورش🇮🇷 #معاونت_تربیت_بدنی_و_سلامت🇮🇷 #دفتر_سلامت_و_تندرستی🇮🇷 🌹🖤🌹السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)🌹🖤🌹 ... (ادامه)


سه شنبه 3 مرداد 1402 0

#یک_تابستان_دانایی_یک_تابستان_سلامتی #ویژه_متوسطه #برنامه_سوم_دوم_مرداد_ماه #وزارت_آموزش_و_پرورش🇮🇷 #معاونت_تربیت_بدنی_و_سلامت🇮🇷 #دفتر_سلامت_و_تندرستی🇮🇷 🌹🖤🌹السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین (ع)🌹🖤🌹 ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام