شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

#بانوان_فرهنگیار_ترافیک

بانوان_فرهنگیار_ترافیک


۲۴دو شنبه 20 فروردین 1403 2K
همیاران پلیس

همیاران پلیس

@hamyaran99


🎥 موشن گرافی آموزش عبور از عرض معابر ✅ به کودکان خود این مراحل را بیاموزید 🟢 آرامش و امنیت ... (ادامه)


جمعه 17 فروردین 1403 3K
همیاران پلیس

همیاران پلیس

@hamyaran99


✅ انیمیشن نمره منفی و جرایم فلافلی راننده زرنگ مراقب باش گول نخوری... با سرعت برو همین که دوربین رو ... (ادامه)


سه شنبه 14 فروردین 1403 3K
همیاران پلیس

همیاران پلیس

@hamyaran99


داستان های سیا روز چهاردهم.... استفاده از مشروبات الکلی و روان گردان موجب کاهش سطح هوشیاری و عدم درک صحیح ... (ادامه)


یک شنبه 12 فروردین 1403 3K
همیاران پلیس

همیاران پلیس

@hamyaran99


آخرین جمله... روز دوازدهم بیشترین تصادفات ۳۰ کیلومتری نرسیده به مقصد اتفاق می افتد...زیرا راننده در مقابل خواب مقاومت می ... (ادامه)


یک شنبه 12 فروردین 1403 2K
همیاران پلیس

همیاران پلیس

@hamyaran99


داستان های سیا... انجام حرکات نمایشی توسط موتورسواران ممنوع است.. روز دوازدهم #حرکات_نمایشی #کلاه_کاسکت #تخلف #موتور_سواری #همیاران_پلیس #راهوران_محله_کشور #بانوان_فرهنگیار_ترافیک معاونت ... (ادامه)


شنبه 11 فروردین 1403 3K
همیاران پلیس

همیاران پلیس

@hamyaran99


داستان های سیا... روزیازدهم #دستگاه_دست_افزار #ثبت_تخلف #نمره_منفی #همیاران_پلیس #راهوران_محله_کشور #بانوان_فرهنگیار_ترافیک معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا ... (ادامه)


جمعه 10 فروردین 1403 3K
همیاران پلیس

همیاران پلیس

@hamyaran99


داستان های سیا... روز دهم #رانندگی_در_مستی #همیاران_پلیس #راهوران_محله_کشور #بانوان_فرهنگیار_ترافیک معاونت اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور فراجا ... (ادامه)


پنج شنبه 9 فروردین 1403 2K
همیاران پلیس

همیاران پلیس

@hamyaran99


داستان های سیا... تجمع و دخالت برخی از مردم در محل تصادف باعث دیر رسیدن آمبولانس و خودروهای امدادی به ... (ادامه)


چهار شنبه 8 فروردین 1403 2K
همیاران پلیس

همیاران پلیس

@hamyaran99


داستان های سیا... نقش سرنشینان داخل خودرو در کاهش تصادفات جاده ای بسیار حیاتی است روز هشتم #خواب_ آلودگی #سفر ... (ادامه)


چهار شنبه 8 فروردین 1403 2K
همیاران پلیس

همیاران پلیس

@hamyaran99


داستان های سیا... صحبت باسرنشینان در هنگام رانندگی باعث کاهش تمرکز و بروز حوادث ناگواری خواهد شد.. روز هفتم #سرعت_غیر_مجاز ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام