شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

پژوهش سراهای دانش آموزی

پژوهش سراهای دانش آموزی


وزارت آموزش و پرورش معاونت آموزش متوسطه دفتر آموزش دوره دوم متوسطه نظری گروه امور پژوهش سراهای دانش آموزی 🇮🇷کانال رسمی پژوهش سراهای دانش آموزی کشور @pajouheshsara خبری، اطلاع رسانی، علمی و پژوهشی

@pajouheshsara

5M

https://shad.ir/pajouheshsaraپنج شنبه 20 بهمن 1401 0

✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨ 🌟هم اکنون پنجشنبه نانویی شماره ۲ در حال برگزاری است ..... شماره ۲ ✨نانو ذرات طلا✨ 🧑‍🔬سنتز، کاربرد و ... (ادامه)


چهار شنبه 19 بهمن 1401 123K

✅تصویرسازی 🔰رتبه دوم سومین دوره مسابقات علمی - پژوهشی پژوهش سراهای دانش آموزی 🌀آموزشی 📝یاسین باصری - فارس 💢پژوهش سرای ... (ادامه)


سه شنبه 18 بهمن 1401 121K

✅تصویرسازی 🔰رتبه اول سومین دوره مسابقات علمی - پژوهشی پژوهش سراهای دانش آموزی 🌀آموزشی 📝ساحل حسینی تودشکی-اصفهان 💢پژوهش سرای دانش ... (ادامه)


سه شنبه 18 بهمن 1401 140K

🇮🇷کانال رسمی پژوهش سراهای دانش آموزی کشور @pajouheshsara ... (ادامه)


سه شنبه 18 بهمن 1401 226K

دانلود

💠چهارمین دوره جشنواره علمی پژوهشی پژوهش سراهای دانش آموزی ✨شیوه نامه چهارمین دوره مسابقات نانو فناوری 📌 اطلاعات بیشتر در ... (ادامه)


دو شنبه 17 بهمن 1401 121K

🇮🇷کانال رسمی پژوهش سراهای دانش آموزی کشور @pajouheshsara ... (ادامه)


دو شنبه 17 بهمن 1401 204K

دانلود

شیوه نامه پنجمین دوره مسابقات سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی چهارمین دوره جشنواره علمی پژوهشی پژوهش سراهای دانش آموزی ... (ادامه)


دو شنبه 17 بهمن 1401 42K


@


✅نحوه تولید برق با استفاده از بیوگاز 🔰ساخت و ارائه انیمیشن توسط دانش آموز علی قربانی/ برگزیده استانی مسابقات انرژی ... (ادامه)


دو شنبه 17 بهمن 1401 103K×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام