شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

جشنواره کتاب سال معلم

جشنواره کتاب سال معلم


دومین جشنواره کتاب سال معلم( معلمان مولف)

@Authorteachers

2K

https://shad.ir/Authorteachersچهار شنبه 13 اردیبهشت 1402 167K


@


🔴 بچه ها پرچم ایران ما چند رنگ داره؟🤩✌️📝 #راه_آینده_با_تو_شد_روشن #معلم #ایران #دهه_نودی #دهه_هشتادی ‌♡ ‌ ❍ㅤ ⎙ㅤ ⌲ ◉━━━━━━─────🇮🇷 ... (ادامه)


دو شنبه 22 اسفند 1401 232K


کتاب و کتابخوانی

کتاب و کتابخوانی

@Ketabkhani


سلام رفقای خوب کتابخون یه پرسشنامه با محوریت ۵ کتاب پرطرفدار آماده کردیم و می‌خوایم نظرات شما پیرامون این کتاب‌ها ... (ادامه)


چهار شنبه 6 مهر 1401 15K

دانلود


چهار شنبه 6 مهر 1401 15K

دانلود


شنبه 2 مهر 1401 17K

دانلود


شنبه 2 مهر 1401 17K

دانلود


چهار شنبه 23 شهریور 1401 4M


چهار شنبه 23 شهریور 1401 5M


سه شنبه 22 شهریور 1401 3M


سه شنبه 22 شهریور 1401 3M×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام