شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

انجمن علمی آموزشی معلمان ابتدایی استان آذربایجان غربی

انجمن علمی آموزشی معلمان ابتدایی استان آذربایجان غربی


ارتباط با مدیران کانال: @takalif12 @bahrayi

@aaptwest

5K

https://shad.ir/aaptwestچهار شنبه 15 فروردین 1403 4K

فیلم *تمپل گراندین* دختری جوان است که گرفتار بیماری اُتیسم شده و مورد بی مهری جامعه قرار می گیرد و ... (ادامه)


چهار شنبه 15 فروردین 1403 3K

مجلات و فصلنامه های تخصصی حوزه اُتیسم ... (ادامه)


چهار شنبه 15 فروردین 1403 3K


چهار شنبه 15 فروردین 1403 3K

معرفی فیلم های تخصصی حوزه اُتیسم @aaptwest ... (ادامه)


چهار شنبه 15 فروردین 1403 3K

علامت " بی نهایت " با زمینه رنگی به دنبال تخریب کلیشه های افراد اُتیسمی است که زندگی های محدود ... (ادامه)


چهار شنبه 15 فروردین 1403 3K

هفته جهانی آگاهی از اُتیسم 2 آوریل – 9 آوریل 2024 ۱۴ فروردین - ۲۱ فروردین ۱۴۰۳ @aaptwest ... (ادامه)


سه شنبه 14 فروردین 1403 4K

دانلود

مقاله احترام به انتخاب کودکان @aaptwest ... (ادامه)


سه شنبه 14 فروردین 1403 4K

مقاله : گروه های سنی و خرید کتاب: احترام به انتخاب کودکان👇👇👇 ... (ادامه)


سه شنبه 14 فروردین 1403 3K

دانلود

مقاله شناخت ادبیات کودکان @aaptwest ... (ادامه)


سه شنبه 14 فروردین 1403 3K

مقاله: شناخت ادبیات کودک👇👇👇 ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام