شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

انجمن علمی آموزشی معلمان ابتدایی استان آذربایجان غربی

انجمن علمی آموزشی معلمان ابتدایی استان آذربایجان غربی


ارتباط با مدیران کانال: @takalif12 @bahrayi

@aaptwest

4K

https://shad.ir/aaptwestیک شنبه 18 تیر 1402 109K


دو شنبه 12 تیر 1402 6K

DQ (Digital Intelligence) موضوع مطرح شده در نشست مجازی آموزش و یادگیری جهانی @aaptwest ... (ادامه)


دو شنبه 12 تیر 1402 5K

مقاله خوب و خواندنی (طراحی آموزشی سازنده گرا جاناسن در طراحی موقعیت های یادگیری مسئله محور) تقدیم اعضا کانال انجمن ... (ادامه)


دو شنبه 12 تیر 1402 5K

دانلود


دو شنبه 12 تیر 1402 4K

MR (Mixed Reality) واقیعت ترکیبی(واقعیت افزوده و واقعیت مجازی) در آموزش نوین مجازی است که معلمان می توانند با بهره ... (ادامه)


دو شنبه 12 تیر 1402 4K

رزم آرا حضو‌ر رئیس انجمن علمی آموزشی در نشست مجازی آموزش و یادگیری جهانی تورنتو کانادا تیر - ۱۴۰۲ @aaptwest ... (ادامه)


دو شنبه 12 تیر 1402 4K

رزم آرا رئیس انجمن علمی معلمان ابتدایی نشست تخصصی روسای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان آذربایجان غربی کودکان ... (ادامه)


دو شنبه 12 تیر 1402 4K

اساتید دانشگاهی باید با بهره گیری از رویکردهای سازنده کرا چون 7E ، رویکرد جاناسن، زینمنس و ..‌. مسیری برای ... (ادامه)


دو شنبه 12 تیر 1402 4K

رزم آرا پژوهشگر نظام های آموزشی نشست تخصصی آموزشی آمادگی اساتید دانشگاه فرهنگیان شرکت کننده در الگوهای برتر تدریس ویژه ... (ادامه)


دو شنبه 12 تیر 1402 4K

بازنشستگان فکور همچو به بار نشستگانی هستند که از میوه فکر و اندیشه آنان باید به نحو موثری در جهت ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام