شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

کمک یار البرز

کمک یار البرز


@alborzshad

2K

https://shad.ir/alborzshadپنج شنبه 24 خرداد 1403 225K


@


📌قابل توجه اولیای گرامی و دانش آموزان متقاضی ثبت نام در پایه هفتم مدارس شاهد ✅ فعال شدن امکان پیش ثبت ... (ادامه)


چهار شنبه 23 خرداد 1403 301K


@


📌قابل توجه کارشناس مسئول محترم سنجش منطقه ✅ رفع مشکل عدم نمایش کمیسیون خاص شورای عالی برای جهش ☑️مراحل جهت ... (ادامه)


چهار شنبه 23 خرداد 1403 249K


@


📌قابل توجه رییس محترم امور شاهد و ایثارگران استان ✅ فعالسازی امکان تایید یا عدم تایید کمیسیون شرط علمی شاهد ... (ادامه)


سه شنبه 22 خرداد 1403 312K


@


📌قابل توجه مدیران محترم مدارس متوسطه اول ✅ رفع مشکل ثبت نمره نوبت اول با مجوز اصلاح سابقه ☑️مراحل جهت ... (ادامه)


سه شنبه 22 خرداد 1403 297K


@


📌قابل توجه کارشناس مسئول محترم سنجش منطقه ✅ رفع مشکل عدم نمایش کمیسیون خاص شورای عالی برای جهش ☑️مراحل جهت ... (ادامه)


سه شنبه 22 خرداد 1403 288K


@


📌قابل توجه مدیران محترم مدارس متوسطه دوم فنی حرفه ای ✅ رفع مشکل در نمایش لیست دانش آموزان در دروس ... (ادامه)


سه شنبه 22 خرداد 1403 652

دانلود

راهنمای جهش سه مقطع ... (ادامه)


دو شنبه 21 خرداد 1403 591K


@


📌قابل توجه مدیران محترم مدارس ابتدایی دارای کد جهت ثبت نام دانش آموزان داوطلب آزاد ✅ امکان ثبت نام دانش ... (ادامه)


یک شنبه 20 خرداد 1403 1K


یک شنبه 20 خرداد 1403 3K


@


📌قابل توجه مدیران محترم مدارس ابتدایی ✅ رفع مشکل در پرینت کارنامه پیشرفت تحصیلی و تربیتی توصیفی ☑️مراحل جهت مشاهده و ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام