شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

آموزش نقاشی و صنایع دستی

آموزش نقاشی و صنایع دستی


کانال انجمن صنایع دستی و گردشگری کانون شهید باهنر حبیب آباد برخوار اصفهان با هدف ترویج و آموزش هنر های دستی (نقاشی، گرافیک، خوش نویسی و ... ) ایجاد شده است.

@anjomanelmikanoonbahonar

398K

https://shad.ir/anjomanelmikanoonbahonarپنج شنبه 24 خرداد 1403 0

موچی‌هاشوووووو🥹❤️‍🔥! ... (ادامه)


پنج شنبه 24 خرداد 1403 0


@


آنباکس کردن عروسك های کرهایی😭🎌🤌🏽𖤐˚. ࣪ 𝖪𝗈𝗋𝖾𝖺 ⋆ 𝖪𝗈𝗋𝖾𝖺 ⋆ 𝖪𝗈𝗋𝖾𝖺 🦋 𝖪𝗈𝗋𝖾𝖺 ⋆ 𝖪𝗈𝗋𝖾𝖺 ⋆ 𝖪𝗈𝗋𝖾𝖺 🌨 𝖪𝗈𝗋𝖾𝖺 ⋆ ... (ادامه)


پنج شنبه 24 خرداد 1403 0


@


هنوز اینجا عضو نشدی قشـنگم🥲🧡؟! با یه تیکه کاغذ رنگی جا کلیدی ست درست میکنه🍔🌱 ؛ . 𖥻 Ꞌꞌ https://shad.ir/Kerman_Kosar1/EAHCJEICGIBIDCG ... (ادامه)


پنج شنبه 24 خرداد 1403 0


@


فصل هلوو نزدیک ِ بیا دسر و نوشیدنی هلو یاد بگیر 😋🍧🩷𓆩 ࣪ ִֶָ 💕ⵌ:https://shad.ir/kerman_taheri/DIFBHFGCCGDJGHC 🍊🧡! ᯤ. ᯤ. ᯤ .ᯤ .ᯤ .ᯤ .ᯤ .ᯤ .ᯤ  .ᯤ .ᯤ .ᯤ .ᯤ . بالاخره آموزش آبنبات ... (ادامه)


پنج شنبه 24 خرداد 1403 41K

نقاشی پرنده آبرنگی🥳🦅 ... (ادامه)


پنج شنبه 24 خرداد 1403 42K

بایدها نبایدها در سیاه قلم☺️✒️ ... (ادامه)


پنج شنبه 24 خرداد 1403 42K

اینجوری آبنبات چوبی بکش😉🍭 ... (ادامه)


پنج شنبه 24 خرداد 1403 62K

نقاشی ترکیب ایموجیها😮‍💨🍧 ... (ادامه)


پنج شنبه 24 خرداد 1403 62K

تیر برق بکشیم🚏✍🏻 ... (ادامه)


پنج شنبه 24 خرداد 1403 61K

جذاب طوری🥺🐛 ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام