شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

آموزش نقاشی و صنایع دستی

آموزش نقاشی و صنایع دستی


کانال انجمن صنایع دستی و گردشگری کانون شهید باهنر حبیب آباد برخوار اصفهان با هدف ترویج و آموزش هنر های دستی (نقاشی، گرافیک، خوش نویسی و ... ) ایجاد شده است.

@anjomanelmikanoonbahonar

334K

https://shad.ir/anjomanelmikanoonbahonarچهار شنبه 3 خرداد 1402 57K

طراحی دختر👩🏻✍🏻 ... (ادامه)


چهار شنبه 3 خرداد 1402 59K

اینجوری بینی بکش👃🏻✏️ ... (ادامه)


چهار شنبه 3 خرداد 1402 63K

فیل انقدر جذاب؟🥲🐘 ... (ادامه)


چهار شنبه 3 خرداد 1402 98K

نقاشی پاندا بامزه🐼🌿 ... (ادامه)


چهار شنبه 3 خرداد 1402 98K

چقدر قشنگ😍🍃 ... (ادامه)


چهار شنبه 3 خرداد 1402 107K

خلاقیت طوری😃🎈 ... (ادامه)


چهار شنبه 3 خرداد 1402 107K

گل بکشیم🙃🌼 ... (ادامه)


سه شنبه 2 خرداد 1402 176K

کی همبرگر میخواد؟😋🍔 ... (ادامه)


سه شنبه 2 خرداد 1402 183K

طراحی گربه 😍🐈 ... (ادامه)


دو شنبه 1 خرداد 1402 187K

مشکلات نقاش ها😑💣 ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام