شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

آموزش و پرورش خراسان رضوی

آموزش و پرورش خراسان رضوی


@apkhrazvi

68K

https://shad.ir/apkhrazviچهار شنبه 14 دی 1401 66K


چهار شنبه 14 دی 1401 151K

همکاران محترم فرهنگی سلام علیکم اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان رضوی در راستای اجرایی ساختن ... (ادامه)


چهار شنبه 14 دی 1401 48K

#هم_اکنون نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی استان با مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با هدف بررسی ... (ادامه)


چهار شنبه 14 دی 1401 48K


چهار شنبه 14 دی 1401 47K

#روابط_عمومی_در_مدرسه ⭕️ معاون پرورشی و فرهنگی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی در حاشیه استقبال از کاروان ۶٠٠ نفره ... (ادامه)


چهار شنبه 14 دی 1401 47K

#هم_اکنون 📌سخنرانی فخریان مشاور مدیر کل و دبیر قرارگاه جهادی آموزش و پرورش خراسان رضوی در کارگاه آموزشی و تبیینی ... (ادامه)


چهار شنبه 14 دی 1401 48K

🌺خوشحال بودن به معنای این نیست که همه چیز عالی است. این بدان معناست که تصمیم گرفته اید فراتر از ... (ادامه)


چهار شنبه 14 دی 1401 47K

اجلاس مسئولین امور اداری و مالی ادارات آموزش و پرورش خراسان رضوی - دیماه 1401 ═════❁💠❁═════ روابط عمومی آموزش و ... (ادامه)


چهار شنبه 14 دی 1401 48K


چهار شنبه 14 دی 1401 48K

#هم_اکنون نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی استان با مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی با هدف بررسی ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام