شبکه شادکانال های شبکه شاد آخرین مطالب جستجو

باور کودک

باور کودک


دبیرخانه ملی آموزش و مداخله بهنگام نوآموزان پیش دبستانی،مستقر در استان اصفهان @bavarkodak https://shad.ir/bavarkoudak

@bavarkoudak

40K

https://shad.ir/bavarkoudakشنبه 20 آبان 1402 0

🔶اهداف دوره پیش از دبستان 🔹هدف یازدهم: آشنایی با محیط زیست و علاقه و انس با طبیعت و حفظ آن ... (ادامه)


شنبه 20 آبان 1402 0

🔶اهداف دوره پیش از دبستان 🔹هدف دهم: ارتقای سطح بهداشت و ایمنی ... (ادامه)


چهار شنبه 17 آبان 1402 0

🔶اهداف دوره پیش از دبستان 🔹هدف نهم: پرورش مهارت های زبان فارسی ... (ادامه)


چهار شنبه 17 آبان 1402 0

🔶اهداف دوره پیش از دبستان 🔹هدف هشتم: پرورش هویت ملی ... (ادامه)


جمعه 12 آبان 1402 0

🔶اهداف دوره پیش از دبستان 🔹هدف هفتم: تقویت حس دینی و علایق مذهبی ... (ادامه)


جمعه 12 آبان 1402 0

🔶اهداف دوره پیش از دبستان 🔹هدف ششم: پرورش ذوق هنری و زیبایی شناسی ... (ادامه)


جمعه 5 آبان 1402 0

🖥پخش زنده روز شنبه استاد میزبانی با موضوع آمادگی برای نوشتن، ویژه والدین پایه اول را فراموش نکنید...✔️✔️ 🔸 مقتضی ... (ادامه)


پنج شنبه 4 آبان 1402 0

🔶اهداف دوره پیش از دبستان 🔹هدف پنجم: انس با قرآن و علاقه به یادگیری آن @bavarkoudak ... (ادامه)


پنج شنبه 4 آبان 1402 0

🔶اهداف دوره پیش از دبستان 🔹هدف چهارم: پرورش صفات اخلاقی و رفتار های مبتنی بر ارزش های اسلامی @bavarkoudak ... (ادامه)


پنج شنبه 4 آبان 1402 0

🔶اهداف دوره پیش از دبستان 🔹هدف سوم: پرورش مهارت های ذهنی @bavarkoudak ... (ادامه)×

ورود کاربران
یادآوری
ثبت نام